NFO VITAMIN D3 2000 IU

Fortified vitamin D formula, necessary to eliminate vitamin D deficiency in the human body
Dostępne w postaci

100 capsules

Sugerowany sposób użycia

Adults 1 capsule daily with meals

Biologically active substances Content per daily dose (1 capsule)*

Vitamin D3 (cholecalciferol) 50 mcg (2000 IU)

 

Dodatkowe informacje

NFO® Vitamin D3 2000 (НФО Витамин Д3 2000) – an enhanced formula of vitamin D, necessary to eliminate vitamin D deficiency in the human body.

Vitamin D is a fat-soluble vitamin that aids in calcium absorption by bone tissue, maintains the health of the musculoskeletal system (bones and muscles), supports immune function and the cardiovascular system, has hormone-like properties, and is responsible for nearly all biological processes that occur in organs and body systems.

Vitamin D3 (cholecalciferol) is a form of vitamin D that is 30% more active than regular vitamin D and can make up for deficiencies faster.

Vitamin D is produced in the skin under the influence of ultraviolet rays of sunlight.

Vitamin D deficiency has been linked to an increased risk of respiratory diseases, including COVID-19, according to research.

NFO® Vitamin D3 2000 complex eliminates vitamin D deficiency and promotes:

• regulation of calcium and phosphorus metabolism, calcium absorption by bone tissue;

• normalization of blood clotting and thyroid processes;

• muscle weakness prevention;

• normalization of blood sugar levels;

• elimination of inflammatory processes;

• inhibition of cancerous cell reproduction;

• strengthening the immune system and reducing the risk of infectious (including viral) diseases.

 

DIETARY SUPPLEMENT. It is not a drug.

 

Ingredients: medium-chain triglycerides (from coconut oil), capsule shell (gelatin, glycerin E422 thickener, water) cholecalciferol.

Zastrzeżenie

Ta strona ma na celu zapewnienie przyjaznej i pomocnej porady i nie stanowi ostatecznego zestawienia praw ani wiążących przepisów prawnych, technologicznych lub dotyczących ochrony konsumentów w jakimkolwiek konkretnym kraju.

Zdjęcia, filmy i materiały tekstowe prezentowane na stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. NFO informuje, że informacje na stronie są udostępniane użytkownikowi wyłącznie w celach informacyjnych. NFO nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności jakichkolwiek informacji na stronie z innymi informacjami posiadanymi przez użytkownika, otrzymanymi z jakichkolwiek innych źródeł, w tym próbek produktów zakupionych w jakikolwiek legalny sposób.

NFO nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z umowy, czynu niedozwolonego lub w inny sposób z korzystania lub niemożności korzystania z tej witryny lub jakichkolwiek zawartych na niej materiałów, ani z jakichkolwiek działań lub decyzji podjętych w wyniku korzystania z witryny.

Materiały na tej stronie zawierają poglądy Komisarza ds. Informacji; nie stanowią porad prawnych ani innych porad zawodowych. Należy skonsultować się z profesjonalnym doradcą w celu uzyskania porady prawnej lub innej.

Ta witryna zawiera łącza do innych witryn, umożliwiając w ten sposób opuszczenie tej witryny i przejście bezpośrednio do witryny, do której prowadzą łącza. Komisarz ds. Informacji nie ponosi odpowiedzialności za treść jakiejkolwiek witryny, do której prowadzi łącze, ani żadnego łącza w witrynie, do której prowadzi łącze. NFO nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek transmisje otrzymane z dowolnej witryny, do której prowadzą łącza. Łącza mają na celu pomóc odwiedzającym witrynę Komisarza ds. Informacji, a umieszczenie łącza nie oznacza, że Komisarz ds. Informacji popiera lub zatwierdza witrynę, do której prowadzi łącze.

Dostępność usługi

Chociaż NFO dołoży wszelkich starań, aby ta witryna była dostępna przez cały czas, NFO nie będzie ponosić odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu witryna będzie niedostępna przez jakikolwiek okres czasu.

Dostęp do tej witryny może zostać zawieszony w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.