NFO VITAMIN C AND QUERCETIN

Natural vitamin C and quercetin bioactive formula with triple antioxidant effect.
Dostępne w postaci

60 chewable tablets

Sugerowany sposób użycia

Children from 14 years of age and adults 1 chewable tablet a day

Biologically active substances Content per daily dose (1 tablet)*, mg

L-ascorbic acid 350

Sodium ascorbate

168


Quercetin (from natural source Fagopyrum Esculentum) 50

Acerola extract 20

amla extract 20

Rosehip powder 20

The complex has a high bioavailability, the components of the complex significantly enhance the action of each other.

Product properties:

  • Dual antioxidant action (vitamin C and quercetin)
  • Strengthens cell membranes, preventing the penetration of viruses
  • Activates immune responses
  • Strengthens the vascular wall
  • Reduces inflammation
  • Prevents the destruction of collagen in the skin
  • Helps strengthen gums, teeth and bones

Dietary supplement. It is not a medicinal product.

Dodatkowe informacje

Natural vitamin C and quercetin complex with double antioxidant effect for children and adults over the age of 14.

L-ascorbic acid. Is an organic compound that is pure vitamin C. Vitamin C is a water-soluble vitamin that does not accumulate in the body and is classified as essential, which means it cannot be synthesized in the human body and thus requires a constant supply from outside.

Vitamin C is a powerful antioxidant (performs the biological functions of a reducing agent and coenzyme of metabolic reactions).

It strengthens vascular walls (angioprotector), boosts immunity, reduces inflammation, aids collagen synthesis, and influences the absorption and metabolism of other micronutrients and vitamins.

It strengthens cell membranes, preventing viruses from entering the cell.

Gums, teeth, and bones are strengthened. Scurvy develops as a result of a lack of vitamin C.

Sodium ascorbate. A mineral salt derived from ascorbic acid, a form of vitamin C.

Quercetin. A natural biochemical substance of the flavonoid group. It has potent antioxidant, anti-inflammatory, and immunomodulatory properties: quercetin's antioxidant properties protect the brain, heart, and other tissues from damage caused by a lack of blood circulation, infectious agents, toxins, and other factors that cause oxidative stress.

Enhances the antioxidant, angioprotective, immunomodulatory and anti-inflammatory effects of vitamin C.

Natural sources of vitamin C, such as acerola, amla extracts, and rosehip powder, increase the complex's bioavailability.

The complex has a high bioavailability, and its constituents significantly enhance each other's action.

Component properties:

• Dual antioxidant effect (vitamin C and quercetin).

• Strengthens cell membranes by inhibiting virus penetration.

• Activates the immune response.

• Strengthens the vascular wall.

• Reduces inflammation.

• Prevents the collagen in the skin from breaking down.

• Strengthens gums, teeth and bones.

 

DIETARY SUPPLEMENT. It is not a drug.

Ingredients: fructose 424.05 mg, oligofructose 140 mg, inulin 67.5mg, L-ascorbic acid 350 mg, sodium ascorbate 168 mg, acerola (Malpighia Punicifolia) 20 mg, amla extract (Phyllanthus emblica L.Extractum) 20 mg, rosehip powder (Rosa canina) 20 mg, quercetin (Fagopyrum Esculentum) 50 mg, cherry flavoring 29. 7mg, anti-caking agent (calcium phosphates, silica 13.5 mg, sweetener (steviolglycosides, stevia extract) 2.7 mg, thickener (magnesium salts of fatty acids) 27 mg, malic acid 6.75 mg, citric acid 6.75 mg, orange flavour additive 4.05 mg, contains sugar.

Zastrzeżenie

Ta strona ma na celu zapewnienie przyjaznej i pomocnej porady i nie stanowi ostatecznego zestawienia praw ani wiążących przepisów prawnych, technologicznych lub dotyczących ochrony konsumentów w jakimkolwiek konkretnym kraju.

Zdjęcia, filmy i materiały tekstowe prezentowane na stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. NFO informuje, że informacje na stronie są udostępniane użytkownikowi wyłącznie w celach informacyjnych. NFO nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności jakichkolwiek informacji na stronie z innymi informacjami posiadanymi przez użytkownika, otrzymanymi z jakichkolwiek innych źródeł, w tym próbek produktów zakupionych w jakikolwiek legalny sposób.

NFO nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z umowy, czynu niedozwolonego lub w inny sposób z korzystania lub niemożności korzystania z tej witryny lub jakichkolwiek zawartych na niej materiałów, ani z jakichkolwiek działań lub decyzji podjętych w wyniku korzystania z witryny.

Materiały na tej stronie zawierają poglądy Komisarza ds. Informacji; nie stanowią porad prawnych ani innych porad zawodowych. Należy skonsultować się z profesjonalnym doradcą w celu uzyskania porady prawnej lub innej.

Ta witryna zawiera łącza do innych witryn, umożliwiając w ten sposób opuszczenie tej witryny i przejście bezpośrednio do witryny, do której prowadzą łącza. Komisarz ds. Informacji nie ponosi odpowiedzialności za treść jakiejkolwiek witryny, do której prowadzi łącze, ani żadnego łącza w witrynie, do której prowadzi łącze. NFO nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek transmisje otrzymane z dowolnej witryny, do której prowadzą łącza. Łącza mają na celu pomóc odwiedzającym witrynę Komisarza ds. Informacji, a umieszczenie łącza nie oznacza, że Komisarz ds. Informacji popiera lub zatwierdza witrynę, do której prowadzi łącze.

Dostępność usługi

Chociaż NFO dołoży wszelkich starań, aby ta witryna była dostępna przez cały czas, NFO nie będzie ponosić odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu witryna będzie niedostępna przez jakikolwiek okres czasu.

Dostęp do tej witryny może zostać zawieszony w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.