NFO OMEGA-3 SHARK LIVER OIL

Combination of Omega-3 and alkoxyglycerides to strengthen immunity and enhance antitumor protection
Dostępne w postaci

120 capsules

Sugerowany sposób użycia

Adults: 1 capsule 3 times a day with meals

Biologically active substances Content per daily dose (3 capsules)*, mg

Shark liver oil 1500

PUFA 390

Alkoxyglycerides 240

Omega-3 polyunsaturated fatty acids, which are part of shark oil, enhance the immune defense of the human body, and also reduce inflammation, regulate metabolism, strengthen cell membranes, and vitamins strengthen vision (vit A), promote proper bone mineralization (vit D), stimulate the formation of collagen and elastin in the skin (vit E).

All biologically active components enhance each other's action, thanks to which the NFO® Shark Liver Oil complex:

  • Helps strengthen immunity
  • Accelerates the course of inflammatory processes without becoming chronic
  • Normalizes metabolism
  • Reduces the risk of developing cardiovascular disease
  • Reduces the risk of tumor formation

Dietary supplement. It is not a medicinal product.

Dodatkowe informacje

NFO® Shark Liver Oil (NFO Shark Liver Oil) is a unique complex of highly purified shark liver oil with alkoxyglycerides and squalene and additional Omega-3 content and vitamins A, D, E to strengthen immunity and enhance antitumor protection.

Shark Liver Oil for NFO® Shark Liver Oil is sourced from 5 shark species that live in the Atlantic Ocean at great depths (up to 1,000 meters). The most unique of these are the Portuguese shark and the black dog shark (Fabricius shark). It is these sharks that are rich in substances that provide high immunity and immunity of sharks to many diseases, including the formation of tumors.

It is believed that sharks can survive at great depths, where the oxygen content is negligible, only thanks to their giant liver, which contains squalene and alkoxyglycerides.

Squalene (from the Latin word squalus (shark)) is a hydrocarbon that contributes to the saturation of cells with oxygen (it is called "vitamin oxygen"). This natural biologically active substance performs a number of key functions in the body: it is an antioxidant, protects cells from damage, strengthens the immune system, and can increase a person's life expectancy. Squalene is involved in the production of many substances vital to the body, such as coenzyme Q10, cholesterol, bile acids, vitamin D, and hormones. In violation of the processes of formation of these substances, various disorders develop, leading to the development of atherosclerosis, cardiovascular diseases and many other pathological processes.

In addition, shark liver oil is the only source of alkoxyglycerides. These substances contribute to the production of leukocytes in the body, which are the first line of defense against viral and bacterial infections.

Zastrzeżenie

Ta strona ma na celu zapewnienie przyjaznej i pomocnej porady i nie stanowi ostatecznego zestawienia praw ani wiążących przepisów prawnych, technologicznych lub dotyczących ochrony konsumentów w jakimkolwiek konkretnym kraju.

Zdjęcia, filmy i materiały tekstowe prezentowane na stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. NFO informuje, że informacje na stronie są udostępniane użytkownikowi wyłącznie w celach informacyjnych. NFO nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności jakichkolwiek informacji na stronie z innymi informacjami posiadanymi przez użytkownika, otrzymanymi z jakichkolwiek innych źródeł, w tym próbek produktów zakupionych w jakikolwiek legalny sposób.

NFO nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z umowy, czynu niedozwolonego lub w inny sposób z korzystania lub niemożności korzystania z tej witryny lub jakichkolwiek zawartych na niej materiałów, ani z jakichkolwiek działań lub decyzji podjętych w wyniku korzystania z witryny.

Materiały na tej stronie zawierają poglądy Komisarza ds. Informacji; nie stanowią porad prawnych ani innych porad zawodowych. Należy skonsultować się z profesjonalnym doradcą w celu uzyskania porady prawnej lub innej.

Ta witryna zawiera łącza do innych witryn, umożliwiając w ten sposób opuszczenie tej witryny i przejście bezpośrednio do witryny, do której prowadzą łącza. Komisarz ds. Informacji nie ponosi odpowiedzialności za treść jakiejkolwiek witryny, do której prowadzi łącze, ani żadnego łącza w witrynie, do której prowadzi łącze. NFO nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek transmisje otrzymane z dowolnej witryny, do której prowadzą łącza. Łącza mają na celu pomóc odwiedzającym witrynę Komisarza ds. Informacji, a umieszczenie łącza nie oznacza, że Komisarz ds. Informacji popiera lub zatwierdza witrynę, do której prowadzi łącze.

Dostępność usługi

Chociaż NFO dołoży wszelkich starań, aby ta witryna była dostępna przez cały czas, NFO nie będzie ponosić odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu witryna będzie niedostępna przez jakikolwiek okres czasu.

Dostęp do tej witryny może zostać zawieszony w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.