NFO OMEGA-3 KIDS WITH VITAMIN D

Your child will ask for capsules with the taste of "chewing marmalade"!
Dostępne w postaci

120 capsules

Sugerowany sposób użycia

Children over 4 years old and adults take 1 capsule 3-4 times a day with meals

Delicious and healthy combination for the health of your children

Biologically active substances Content per daily dose (4 capsules)*, mg

Fish fat 2400

PUFA omega-3,
including
eicosapentaenoic acid
docosahexaenoic acid

800

384
240


Vitamin D 400ME

Vitamin E 2.16

Chewable capsules NFO® Omega-3 Kids Chewable capsules with vit D are suitable for children from 4 years old, easy to use - children chew them with pleasure, because the capsules look like "gummy" and have a pleasant taste.

Main properties of NFO® Omega-3 Kids Chewable capsules with vit D:

 • Necessary for proper growth and development of the child
 • Improves memory, attention, mental functions
 • Reduces symptoms of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)
 • Participates in the formation and strengthening of the nervous system and organ of vision in children
 • Activates the immune system, reduces the risk of frequent SARS and other infections
 • Compensates for vitamin D deficiency in the child's body when taken daily

Dietary supplement. It is not a medicinal product.

Dodatkowe informacje

NFO® Omega-3 Kids Chewable capsules with vit D is an Omega 3 complex of highly purified fish oil with vitamin D in the form of delicious chewable capsules for the health, active growth and development of a child.

It's no secret that Norwegian fish oil has a wide range of beneficial effects on the body of a child and is one of the best in the world. Highly purified fish oil from fish grown in free conditions, and not artificially grown, is considered especially valuable.

NFO® Omega-3 Kids Chewable capsules with vit D uses fish oil from wild Atlantic tuna fish caught in the Norwegian Sea.

When it comes to choosing a product for the health of a child, high quality and maximum safety always come first.

NFO® Omega-3 Kids Chewable capsules with vit D meet the highest quality and safety requirements due to its advantages:

 1. NFO® Omega-3 Kids Chewable capsules with vit D is made from free-range fish in the Norwegian Sea, one of the cleanest in the world
 2. NFO® Omega-3 Kids Chewable capsules with vit D uses the highest purity fish oil, guaranteed by molecular distillation
 3. The finished product NFO® Omega-3 Kids Chewable capsules with vit D can be obtained within a few hours after the fish are caught, since the NFO® production sites are located near the catch stations.
 4. This is the shortest production chain from raw materials to the finished product with Omega-3 in the world, which eliminates the loss of properties of fresh raw materials during production.
 5. The TOTOX index of the NFO® Omega-3 Kids Chewable capsules with vit D complex is less than 20, which is significantly lower than the value accepted in the European Union *


* A very important parameter of the freshness of fish oil inside the capsule is the TOTOX index - Total Oxidation Index. The TOTOX index is set by the EU regulations at the maximum allowable level of "26". TOTOX above level 26 indicates active oxidation of fish oil inside the capsule and the appearance of a large amount of free radicals that have a detrimental effect on the body; this happens when raw or finished fish oil is transported over long distances.

NFO® Omega-3 Kids Chewable capsules with vit D contains components that are very important for the development of the child's body - polyunsaturated fatty acids and vitamin D.

Polyunsaturated fatty acids (PUFAs) are the building material for the cell membranes of all organs and systems of the body of children, but they are not synthesized by the body, but come only from the outside. The most important of these are docosahexaenoic (DHA) and eicosapentaenoic (EPA) acids.

Docosahexaenoic acid (DHA). It is part of the gray matter of the brain, the retina, cell membranes of other organs and systems. DHA plays a primary role in the formation of the brain and nervous system, is responsible for memory, attention, and the development of the child's mental activity.

Eicosapentaenoic acid (EPA). Stimulates the regeneration of cell membranes, normalizes the metabolism of fats and carbohydrates, blood clotting, activates the immune system, increases the antioxidant defense of the body.

Vitamin D. The benefits of vitamin D are invaluable as it regulates the absorption of calcium by the body, which in turn is responsible for the growth and strengthening of bones and teeth. In addition, vitamin D is involved in immune reactions, helps to strengthen the antiviral and antibacterial protection of a growing organism. In NFO® Omega-3 Kids Chewable capsules with vit D, vitamin D is contained in an easily digestible form of D3 (cholecalciferol), due to which it is quickly absorbed and integrated into biochemical processes.

Deficiency of the substances included in the complex NFO® Omega-3 Kids Chewable capsules with vit D can cause a delay in the development and growth of the child, as well as the cause of frequent colds.

The polyunsaturated fatty acids and vitamin D in NFO® Omega-3 Kids Chewable capsules with vit D complement each other perfectly, enhancing the beneficial effects on the body.

Zastrzeżenie

Ta strona ma na celu zapewnienie przyjaznej i pomocnej porady i nie stanowi ostatecznego zestawienia praw ani wiążących przepisów prawnych, technologicznych lub dotyczących ochrony konsumentów w jakimkolwiek konkretnym kraju.

Zdjęcia, filmy i materiały tekstowe prezentowane na stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. NFO informuje, że informacje na stronie są udostępniane użytkownikowi wyłącznie w celach informacyjnych. NFO nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności jakichkolwiek informacji na stronie z innymi informacjami posiadanymi przez użytkownika, otrzymanymi z jakichkolwiek innych źródeł, w tym próbek produktów zakupionych w jakikolwiek legalny sposób.

NFO nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z umowy, czynu niedozwolonego lub w inny sposób z korzystania lub niemożności korzystania z tej witryny lub jakichkolwiek zawartych na niej materiałów, ani z jakichkolwiek działań lub decyzji podjętych w wyniku korzystania z witryny.

Materiały na tej stronie zawierają poglądy Komisarza ds. Informacji; nie stanowią porad prawnych ani innych porad zawodowych. Należy skonsultować się z profesjonalnym doradcą w celu uzyskania porady prawnej lub innej.

Ta witryna zawiera łącza do innych witryn, umożliwiając w ten sposób opuszczenie tej witryny i przejście bezpośrednio do witryny, do której prowadzą łącza. Komisarz ds. Informacji nie ponosi odpowiedzialności za treść jakiejkolwiek witryny, do której prowadzi łącze, ani żadnego łącza w witrynie, do której prowadzi łącze. NFO nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek transmisje otrzymane z dowolnej witryny, do której prowadzą łącza. Łącza mają na celu pomóc odwiedzającym witrynę Komisarza ds. Informacji, a umieszczenie łącza nie oznacza, że Komisarz ds. Informacji popiera lub zatwierdza witrynę, do której prowadzi łącze.

Dostępność usługi

Chociaż NFO dołoży wszelkich starań, aby ta witryna była dostępna przez cały czas, NFO nie będzie ponosić odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu witryna będzie niedostępna przez jakikolwiek okres czasu.

Dostęp do tej witryny może zostać zawieszony w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.