NFO OMEGA-3 1000 mg

Great product for the initial phase of Omega-3 supplementation
Dostępne w postaci

60 capsules

Sugerowany sposób użycia

Adults 1-2 capsules daily with meals

One package of NFO® Omega-3 1000 contains 60 capsules, which is enough for 1-2 months of use. This type of packaging is very convenient to take with you.

Main properties of NFO® Omega-3 1000

  • Increases tone, endurance, performance
  • Reduces the risk of cardiovascular disease
  • Improves memory, attention, mental functions, reduces the risk of Alzheimer's disease
  • Increases the sensitivity of cells to glucose, contributes to the normalization of blood sugar levels
  • Improves metabolic processes in the joints, reduces the risk of arthrosis and arthritis
  • Normalizes the activity of the gastrointestinal tract
  • Slows down the aging process

Dietary supplement. It is not a medicinal product.

Dodatkowe informacje

NFO® Omega-3 1000 (NFO Omega-3 1000) - natural highly purified fish oil in odorless and tasteless gelatin capsules in an economical package

Produced from diphyva, which lives in the purest Norwegian Sea. For the production of the NFO® Omega-3 1000 complex, carcasses of fish are used: anchovy, horse mackerel, herring, smelt, mackerel, gerbil.

NFO® Omega-3 1000 contains the polyunsaturated fatty acids eicosapentaenoic (EPA) and docosahexaenoic (DHA). These amino acids are building properties for cells of cells of all organs and systems of the human body, but they are not synthesized by the organ itself, but occur only from the outside.

Eicosapentaenoic and docosahexaenoic acids are the most important omega-3 fatty acids and have a pronounced effect on the cardiovascular system, the metabolism of fats and sugar in the breath, heart failure, pain in arthrosis of the joints, fight against chronic fatigue syndrome, accelerate the course of inflammatory processes, cardiovascular diseases. tumor processes.

NFO® Omega-3 1000 is an indispensable supplement to people's nutrition, showing an active lifestyle, as it increases tone and endurance, as well as a rapid increase in the body after inflammation.

The use of NFO® Omega-3 1000 leads to the normalization of blood viscosity, the risk of thrombosis.

NFO® Omega-3 1000 capsules show the presence of cardiovascular diseases (atherosclerosis, coronary heart disease), diseases of the nervous system (vegetative-vascular dystonia, depression, impaired memory and attention), endocrine system (thyroid disease, diabetes mellitus), diseases digestive organs (chronic gastritis, cholecystitis, colitis), joint diseases (arthrosis, arthritis, osteoporosis), skin diseases (atopic dermatitis).

Zastrzeżenie

Ta strona ma na celu zapewnienie przyjaznej i pomocnej porady i nie stanowi ostatecznego zestawienia praw ani wiążących przepisów prawnych, technologicznych lub dotyczących ochrony konsumentów w jakimkolwiek konkretnym kraju.

Zdjęcia, filmy i materiały tekstowe prezentowane na stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. NFO informuje, że informacje na stronie są udostępniane użytkownikowi wyłącznie w celach informacyjnych. NFO nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności jakichkolwiek informacji na stronie z innymi informacjami posiadanymi przez użytkownika, otrzymanymi z jakichkolwiek innych źródeł, w tym próbek produktów zakupionych w jakikolwiek legalny sposób.

NFO nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z umowy, czynu niedozwolonego lub w inny sposób z korzystania lub niemożności korzystania z tej witryny lub jakichkolwiek zawartych na niej materiałów, ani z jakichkolwiek działań lub decyzji podjętych w wyniku korzystania z witryny.

Materiały na tej stronie zawierają poglądy Komisarza ds. Informacji; nie stanowią porad prawnych ani innych porad zawodowych. Należy skonsultować się z profesjonalnym doradcą w celu uzyskania porady prawnej lub innej.

Ta witryna zawiera łącza do innych witryn, umożliwiając w ten sposób opuszczenie tej witryny i przejście bezpośrednio do witryny, do której prowadzą łącza. Komisarz ds. Informacji nie ponosi odpowiedzialności za treść jakiejkolwiek witryny, do której prowadzi łącze, ani żadnego łącza w witrynie, do której prowadzi łącze. NFO nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek transmisje otrzymane z dowolnej witryny, do której prowadzą łącza. Łącza mają na celu pomóc odwiedzającym witrynę Komisarza ds. Informacji, a umieszczenie łącza nie oznacza, że Komisarz ds. Informacji popiera lub zatwierdza witrynę, do której prowadzi łącze.

Dostępność usługi

Chociaż NFO dołoży wszelkich starań, aby ta witryna była dostępna przez cały czas, NFO nie będzie ponosić odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu witryna będzie niedostępna przez jakikolwiek okres czasu.

Dostęp do tej witryny może zostać zawieszony w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.