NFO MULTI-VIT ENERGY

Vitamin-mineral complex, a complete set of essential vitamins and minerals in an easily accessible form
Dostępne w postaci

180 capsules

Sugerowany sposób użycia

Hard gelatin capsules
Adults 3 capsules daily.

Biologically active substances Content in 1 capsule

Vitamin C 66.7 mg

Vitamin E

10 mg


Vitamin B5 5 mg

Vitamin B3

5 mg

Vitamin A 0.5 mg

Vitamin B12 3 mcg

Vitamin B6

1.3 mg


Vitamin D3 3.3 mcg

Vitamin B2 0.83 mg

Vitamin B1 0.8 mg

Folic acid (Vitamin B9) 0.033 mg

Vitamin B7 0.025 mg

calcium carbonate 66.7 mg

magnesium oxide 100 mg

Potassium chloride 33.3 mg

Ferrous fumarate 3.3 mg

zinc oxide 5 mg

manganese sulfate 0.67 mg

copper sulfate 0.67 mg

Chromium chloride 33.3 mcg

sodium selenite 10 mcg

 


Dodatkowe informacje

NFO® Multi-Vit (NFO Multi-Vit) - a vitamin and mineral complex, a complete set of essential vitamins and minerals in an easily accessible form

Effectively compensates for the lack of essential vitamins and minerals. Promotes rapid recovery of the body during mental and physical overload, in stressful situations, when the consumption of vitamins and minerals is especially high. It is recommended for daily use by athletes during intensive training, students during exams. Works well with NFO® Omega-3 supplements

The complex has a high bioavailability, the components of the complex significantly enhance the action of each other.

Promotes:

  • increase the level of vital energy;
  • normalization of metabolism;
  • restoration of the body during mental, physical overload, in stressful situations;
  • improving performance.
Zastrzeżenie

Ta strona ma na celu zapewnienie przyjaznej i pomocnej porady i nie stanowi ostatecznego zestawienia praw ani wiążących przepisów prawnych, technologicznych lub dotyczących ochrony konsumentów w jakimkolwiek konkretnym kraju.

Zdjęcia, filmy i materiały tekstowe prezentowane na stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. NFO informuje, że informacje na stronie są udostępniane użytkownikowi wyłącznie w celach informacyjnych. NFO nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności jakichkolwiek informacji na stronie z innymi informacjami posiadanymi przez użytkownika, otrzymanymi z jakichkolwiek innych źródeł, w tym próbek produktów zakupionych w jakikolwiek legalny sposób.

NFO nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z umowy, czynu niedozwolonego lub w inny sposób z korzystania lub niemożności korzystania z tej witryny lub jakichkolwiek zawartych na niej materiałów, ani z jakichkolwiek działań lub decyzji podjętych w wyniku korzystania z witryny.

Materiały na tej stronie zawierają poglądy Komisarza ds. Informacji; nie stanowią porad prawnych ani innych porad zawodowych. Należy skonsultować się z profesjonalnym doradcą w celu uzyskania porady prawnej lub innej.

Ta witryna zawiera łącza do innych witryn, umożliwiając w ten sposób opuszczenie tej witryny i przejście bezpośrednio do witryny, do której prowadzą łącza. Komisarz ds. Informacji nie ponosi odpowiedzialności za treść jakiejkolwiek witryny, do której prowadzi łącze, ani żadnego łącza w witrynie, do której prowadzi łącze. NFO nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek transmisje otrzymane z dowolnej witryny, do której prowadzą łącza. Łącza mają na celu pomóc odwiedzającym witrynę Komisarza ds. Informacji, a umieszczenie łącza nie oznacza, że Komisarz ds. Informacji popiera lub zatwierdza witrynę, do której prowadzi łącze.

Dostępność usługi

Chociaż NFO dołoży wszelkich starań, aby ta witryna była dostępna przez cały czas, NFO nie będzie ponosić odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu witryna będzie niedostępna przez jakikolwiek okres czasu.

Dostęp do tej witryny może zostać zawieszony w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.