NFO MAGNESIUM AND VITAMIN B6

Quickly eliminates stress and normalizes the emotional background
Dostępne w postaci

120 tablets

Sugerowany sposób użycia

1 tablet daily with meals

Biologically active substances Content per daily dose (1 tablet)*, mg

Magnesium 350

Vitamin B6 1.4

The complex of Magnesium and vitamin B6 was created to maintain the state of the nervous system, increase the body's resistance to physical and stressful stress and maintain healthy sleep.

The complex contributes to:

  • normalization of the nervous system,
  • increase stress resistance;
  • increase insulin secretion and improve its penetration into the cell;

The active components of the complex complement each other and enhance each other's action.

Allowed for pregnant and lactating women.

Dodatkowe informacje

NFO® Magnesium B6 Complex (NFO Magnesium and Vitamin B6 Complex) - a bioactive complex of organic magnesium and vitamin B6 to quickly eliminate stress and normalize the emotional background

Component properties.

Magnesium is a natural tranquilizer and anti-stress mineral. Magnesium is involved in many processes occurring in the body - in energy production, glucose uptake, nerve impulse transmission, protein synthesis, bone tissue building, regulation of relaxation and tension of blood vessels and muscles.

Magnesium is one of the most important minerals for the body - it takes part in the process of regeneration of body cells, takes part in the transmission of nerve impulses (regulates the passage of the inhibitory signal from the brain to the periphery), and increases insulin secretion.

Vitamin B6 - is involved in carbohydrate metabolism, and is also needed for the production of hemoglobin and polyunsaturated acids. Regulates the activity of the nervous system, has an immunostimulating effect, helps in the formation of antibodies, regeneration of red blood cells. Increases the bioavailability of Mg, acts as a conductor of magnesium into the cell to ensure all the necessary biochemical reactions.

In the NFO® Magnesium B6 complex, magnesium is found in three forms: magnesium hydroxide, magnesium malate (magnesium salt of malic acid), magnesium citrate (magnesium salt of citric acid); vitamin B6 - in the form of pyridoxine hydrochloride

Zastrzeżenie

Ta strona ma na celu zapewnienie przyjaznej i pomocnej porady i nie stanowi ostatecznego zestawienia praw ani wiążących przepisów prawnych, technologicznych lub dotyczących ochrony konsumentów w jakimkolwiek konkretnym kraju.

Zdjęcia, filmy i materiały tekstowe prezentowane na stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. NFO informuje, że informacje na stronie są udostępniane użytkownikowi wyłącznie w celach informacyjnych. NFO nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności jakichkolwiek informacji na stronie z innymi informacjami posiadanymi przez użytkownika, otrzymanymi z jakichkolwiek innych źródeł, w tym próbek produktów zakupionych w jakikolwiek legalny sposób.

NFO nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z umowy, czynu niedozwolonego lub w inny sposób z korzystania lub niemożności korzystania z tej witryny lub jakichkolwiek zawartych na niej materiałów, ani z jakichkolwiek działań lub decyzji podjętych w wyniku korzystania z witryny.

Materiały na tej stronie zawierają poglądy Komisarza ds. Informacji; nie stanowią porad prawnych ani innych porad zawodowych. Należy skonsultować się z profesjonalnym doradcą w celu uzyskania porady prawnej lub innej.

Ta witryna zawiera łącza do innych witryn, umożliwiając w ten sposób opuszczenie tej witryny i przejście bezpośrednio do witryny, do której prowadzą łącza. Komisarz ds. Informacji nie ponosi odpowiedzialności za treść jakiejkolwiek witryny, do której prowadzi łącze, ani żadnego łącza w witrynie, do której prowadzi łącze. NFO nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek transmisje otrzymane z dowolnej witryny, do której prowadzą łącza. Łącza mają na celu pomóc odwiedzającym witrynę Komisarza ds. Informacji, a umieszczenie łącza nie oznacza, że Komisarz ds. Informacji popiera lub zatwierdza witrynę, do której prowadzi łącze.

Dostępność usługi

Chociaż NFO dołoży wszelkich starań, aby ta witryna była dostępna przez cały czas, NFO nie będzie ponosić odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu witryna będzie niedostępna przez jakikolwiek okres czasu.

Dostęp do tej witryny może zostać zawieszony w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.