NFO LIPID BALANCE - ANTI CHOLESTEROL

Reduced levels of "bad" cholesterol with each capsule. Eliminates the risk of cardiovascular disease
Dostępne w postaci

120 capsules

Sugerowany sposób użycia

3 capsules 2 times a day with meals (total 6 capsules). After 1 month, the dose is reduced by half - 3 capsules per day

Biologically active substances Content in 1 capsule

Red fermented rice 400 mg

Q-10

3.33 mg


Vitamin B3 5.33 mg

Vitamin B12 0.5 µg

Vitamin B6 0.36 mg

Folic acid (Vitamin B9) 50 mcg

All biologically active components are in the complex in the most bioavailable form, when they enter the body, they enhance the action of each other, due to which the

NFO® Lipid Balance complex:

  • It has a lipid-lowering effect - helps lower blood cholesterol levels, reduces the risk of cholesterol plaque formation in blood vessels
  • Normalizes the cholesterol profile, enhancing the production of "good" cholesterol
  • Eliminates the risk of cardiovascular disease
  • Optimizes energy metabolism in the myocardium
  • Strengthens the nervous system

Dietary supplement. It is not a medicinal product.

Dodatkowe informacje

NFO® Lipid Balance (NFO Lipid Balance) is a unique complex based on fermented red rice, coenzyme Q10, B vitamins and folic acid to normalize the lipid profile, strengthen the myocardium and eliminate the risks of cardiovascular diseases.

Red yeast rice is made by fermenting plain rice with the red-purple yeast fungus Monascus purpureus. As a result of fermentation, rice turns red, and a biologically active substance is released - monacolin K, which, as scientists have found, is very similar to lovastatin. Therefore, just like lovastatin, monacolin K inhibits the production of an enzyme in the liver that is necessary for the production of cholesterol, as a result of which the production of cholesterol and its entry into the blood decreases, which means that the likelihood of cholesterol plaque formation in the vessels, the risk of developing atherosclerosis and the onset of heart attack or stroke.

Coenzyme Q10 - is an important component of every cell of the body, activating important enzymes of energy reactions. Coenzyme Q10 is mainly located in the mitochondrial membrane, where it is used to produce the energy needed primarily for the rhythmic contraction of the heart muscle and the enrichment of cells with oxygen. In addition, Coenzyme Q10 prevents the risk of possible liver damage from the statin action of monacolin K.

B vitamins and folic acid enhance the action of the main active components of the formula, help reduce the synthesis of cholesterol and shift it towards the formation of "useful" cholesterol (HDL), strengthen the nervous system.

Zastrzeżenie

Ta strona ma na celu zapewnienie przyjaznej i pomocnej porady i nie stanowi ostatecznego zestawienia praw ani wiążących przepisów prawnych, technologicznych lub dotyczących ochrony konsumentów w jakimkolwiek konkretnym kraju.

Zdjęcia, filmy i materiały tekstowe prezentowane na stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. NFO informuje, że informacje na stronie są udostępniane użytkownikowi wyłącznie w celach informacyjnych. NFO nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności jakichkolwiek informacji na stronie z innymi informacjami posiadanymi przez użytkownika, otrzymanymi z jakichkolwiek innych źródeł, w tym próbek produktów zakupionych w jakikolwiek legalny sposób.

NFO nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z umowy, czynu niedozwolonego lub w inny sposób z korzystania lub niemożności korzystania z tej witryny lub jakichkolwiek zawartych na niej materiałów, ani z jakichkolwiek działań lub decyzji podjętych w wyniku korzystania z witryny.

Materiały na tej stronie zawierają poglądy Komisarza ds. Informacji; nie stanowią porad prawnych ani innych porad zawodowych. Należy skonsultować się z profesjonalnym doradcą w celu uzyskania porady prawnej lub innej.

Ta witryna zawiera łącza do innych witryn, umożliwiając w ten sposób opuszczenie tej witryny i przejście bezpośrednio do witryny, do której prowadzą łącza. Komisarz ds. Informacji nie ponosi odpowiedzialności za treść jakiejkolwiek witryny, do której prowadzi łącze, ani żadnego łącza w witrynie, do której prowadzi łącze. NFO nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek transmisje otrzymane z dowolnej witryny, do której prowadzą łącza. Łącza mają na celu pomóc odwiedzającym witrynę Komisarza ds. Informacji, a umieszczenie łącza nie oznacza, że Komisarz ds. Informacji popiera lub zatwierdza witrynę, do której prowadzi łącze.

Dostępność usługi

Chociaż NFO dołoży wszelkich starań, aby ta witryna była dostępna przez cały czas, NFO nie będzie ponosić odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu witryna będzie niedostępna przez jakikolwiek okres czasu.

Dostęp do tej witryny może zostać zawieszony w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.