NFO IMMUNO COMPLEX

Plant anti-inflammatory biocomplex. Restores the respiratory system after illnesses
Dostępne w postaci

120 tablets

Sugerowany sposób użycia

Adults 1 tablet daily with meals

Biologically active substances Content per daily dose (1 tablet)*, mg

american ginseng 50

black elderberry

50


Echinacea purpurea 50

Greek fenugreek (shamballa) 50

Plantain large 50

Liquorice root 50

Yeast Beta Glucans

41.66


thyme 25

Linden heart-shaped 25

zinc sulfate 4.16

NFO® Immuno Complex contributes to:

  • strengthening immunity;
  • prevention of viral and bacterial infections;
  • recovery of the body after ARVI, acute respiratory infections, influenza and COVID‑19


Dietary supplement. It is not a medicinal product.

Dodatkowe informacje

NFO® Immuno Complex / NFO Immunocomplex is a natural anti-inflammatory immunomodulatory biocomplex, acting mainly at the level of the respiratory tract, created on the basis of natural plant components and enhanced with zinc and beta-glucans.

American ginseng. Powerful adaptogen: increases nonspecific resistance to a wide range of infectious diseases, relieves intoxication. Increases endurance, stimulates a surge of vivacity, energy, improves mood.

Black elderberry. It has a diaphoretic, diuretic, anti-inflammatory, disinfectant effect. Activate the immune system, stimulate blood circulation. Stimulates expectoration of sputum and increases sweating, which helps to lower body temperature.

Echinacea purpurea. Powerful immunostimulant, adaptogen - non-specific immunomodulatory action. Reduces the risk of developing recurrent respiratory infections and the incidence of complications. It has antiviral and anti-inflammatory action.

Greek fenugreek (shamballa). Liquefies and removes excess mucus from the respiratory tract, soothes irritation of the mucous membranes - softens and lubricates them. It has an immunostimulating effect, stimulates the production of sex hormones, increases libido.

The plantain is big. It has anti-inflammatory and expectorant action.

Liquorice root. It enhances the secretion of the glands of the mucous membrane of the respiratory tract, has a secretolytic and expectorant effect.

Yeast beta-glucans. These are complex sugars of the fibrous type. They are not formed in the body, they come only from the outside. Powerful immunomodulators - enhance the immune response to infection penetration: increase the level of secretory immunoglobulin A (IgA), stimulate the growth and activity of immunocompetent cells (lymphocytes, monocytes, macrophages), prolong their life. Have anti-inflammatory action

Thyme ordinary. Thymol, found in thyme herb, is used medicinally as an antiseptic and disinfectant.

Linden heart-shaped. Lime blossom has anti-inflammatory, diaphoretic, soothing, antipyretic and diuretic effects.

Zinc sulfate. It takes part in the processes of cell division and differentiation, the formation of T-cell immunity, the functioning of many enzymes. Activates immune responses against bacteria and viruses. Antiseptic. Accelerates healing processes, has pronounced antioxidant properties

Zastrzeżenie

Ta strona ma na celu zapewnienie przyjaznej i pomocnej porady i nie stanowi ostatecznego zestawienia praw ani wiążących przepisów prawnych, technologicznych lub dotyczących ochrony konsumentów w jakimkolwiek konkretnym kraju.

Zdjęcia, filmy i materiały tekstowe prezentowane na stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. NFO informuje, że informacje na stronie są udostępniane użytkownikowi wyłącznie w celach informacyjnych. NFO nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności jakichkolwiek informacji na stronie z innymi informacjami posiadanymi przez użytkownika, otrzymanymi z jakichkolwiek innych źródeł, w tym próbek produktów zakupionych w jakikolwiek legalny sposób.

NFO nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z umowy, czynu niedozwolonego lub w inny sposób z korzystania lub niemożności korzystania z tej witryny lub jakichkolwiek zawartych na niej materiałów, ani z jakichkolwiek działań lub decyzji podjętych w wyniku korzystania z witryny.

Materiały na tej stronie zawierają poglądy Komisarza ds. Informacji; nie stanowią porad prawnych ani innych porad zawodowych. Należy skonsultować się z profesjonalnym doradcą w celu uzyskania porady prawnej lub innej.

Ta witryna zawiera łącza do innych witryn, umożliwiając w ten sposób opuszczenie tej witryny i przejście bezpośrednio do witryny, do której prowadzą łącza. Komisarz ds. Informacji nie ponosi odpowiedzialności za treść jakiejkolwiek witryny, do której prowadzi łącze, ani żadnego łącza w witrynie, do której prowadzi łącze. NFO nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek transmisje otrzymane z dowolnej witryny, do której prowadzą łącza. Łącza mają na celu pomóc odwiedzającym witrynę Komisarza ds. Informacji, a umieszczenie łącza nie oznacza, że Komisarz ds. Informacji popiera lub zatwierdza witrynę, do której prowadzi łącze.

Dostępność usługi

Chociaż NFO dołoży wszelkich starań, aby ta witryna była dostępna przez cały czas, NFO nie będzie ponosić odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu witryna będzie niedostępna przez jakikolwiek okres czasu.

Dostęp do tej witryny może zostać zawieszony w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.