NFO CALCIUM-MAGNESIUM

Muscle and joint strengthening formula for movement and performance.
Dostępne w postaci

90 pills

Sugerowany sposób użycia

Adults take 1 tablet a day with meals.

Biologically active substances Content in 1 tablet

Calcium 250 mg

Magnesium

50 mg


Vitamin K

50 mcg

Vitamin D3

2,5 mcg


Dodatkowe informacje

NFO® Calcium-Magnesium - Bioactive vitamin and mineral complex with enhanced bone and tooth strengthening formula.

Component properties:

Calcium. The building material for bone structures (bone tissue contains 99% of calcium).

Magnesium. Controls calcium absorption, growth uniformity, flexibility, and bone tissue strength. Calcium replaces magnesium in cells that lack it.

Vitamin K. Is necessary for the activation of osteocalcin, the main structural protein of bone. If you lack vitamin K, the structure of bone tissue is impaired.

Vitamin D. Regulates calcium absorption in the intestine as well as calcium reabsorption in the kidneys. When vitamin D levels are low, most calcium that enters the body is not absorbed.

NFO® Calcium-Magnesium Complex is composed of calcium and magnesium carbonates, vitamin K1 (phylloquinone), and vitamin D3 (cholecalciferol)

Contributes to:

• bone and tooth strengthening and osteoporosis prevention;

• alleviate muscle and joint pain;

• increase joint mobility;

• improve activity and performance.

 

The active ingredients of the complex complement and reinforce each other's actions.

Ingredients: calcium carbonate, magnesium carbonate, microcrystalline cellulose, inulin, ascorbic acid, fructose, tricalcium phosphate, magnesium stearate, flavourings, phylloquinone, cholecalciferol.

Zastrzeżenie

Ta strona ma na celu zapewnienie przyjaznej i pomocnej porady i nie stanowi ostatecznego zestawienia praw ani wiążących przepisów prawnych, technologicznych lub dotyczących ochrony konsumentów w jakimkolwiek konkretnym kraju.

Zdjęcia, filmy i materiały tekstowe prezentowane na stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. NFO informuje, że informacje na stronie są udostępniane użytkownikowi wyłącznie w celach informacyjnych. NFO nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności jakichkolwiek informacji na stronie z innymi informacjami posiadanymi przez użytkownika, otrzymanymi z jakichkolwiek innych źródeł, w tym próbek produktów zakupionych w jakikolwiek legalny sposób.

NFO nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z umowy, czynu niedozwolonego lub w inny sposób z korzystania lub niemożności korzystania z tej witryny lub jakichkolwiek zawartych na niej materiałów, ani z jakichkolwiek działań lub decyzji podjętych w wyniku korzystania z witryny.

Materiały na tej stronie zawierają poglądy Komisarza ds. Informacji; nie stanowią porad prawnych ani innych porad zawodowych. Należy skonsultować się z profesjonalnym doradcą w celu uzyskania porady prawnej lub innej.

Ta witryna zawiera łącza do innych witryn, umożliwiając w ten sposób opuszczenie tej witryny i przejście bezpośrednio do witryny, do której prowadzą łącza. Komisarz ds. Informacji nie ponosi odpowiedzialności za treść jakiejkolwiek witryny, do której prowadzi łącze, ani żadnego łącza w witrynie, do której prowadzi łącze. NFO nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek transmisje otrzymane z dowolnej witryny, do której prowadzą łącza. Łącza mają na celu pomóc odwiedzającym witrynę Komisarza ds. Informacji, a umieszczenie łącza nie oznacza, że Komisarz ds. Informacji popiera lub zatwierdza witrynę, do której prowadzi łącze.

Dostępność usługi

Chociaż NFO dołoży wszelkich starań, aby ta witryna była dostępna przez cały czas, NFO nie będzie ponosić odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu witryna będzie niedostępna przez jakikolwiek okres czasu.

Dostęp do tej witryny może zostać zawieszony w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.