NFO BABY VITAMIN D3 SPRAY 10 mg/400 IE

Dostępne w postaci

Spray with a dispenser - 20 ml

Sugerowany sposób użycia

Children from 3 years of age with one click during meals (0.195 ml, is 400 iu)

Biologically active substances Content per daily dose (4 capsules)*, mg

Vitamin D3 400 МЕ

INFO® Vitamin D3 BABY Spray - Vegetable spray with vitamin D3 contains a unique vegetable vitamin D3
eliminates vitamin D deficiency, promotes:

  • regulation of calcium and phosphorus metabolism, absorption of calcium by bone tissue
  • ensures the health of the growing musculoskeletal system (bones and muscles)
  • strengthening immunity and reducing the risk of infectious (including viral) diseases
  •  improving cognitive functions: memory, attention, ability to concentrate better
  • maintaining the cardiovascular system
  • increasing energy levels and physical endurance
  • elimination of inflammatory processes
  • restoration of beneficial intestinal microflora
  • weight control


The dosage of 1 press is 400 iu.

It is derived from organic lichen that does not contain GMOs.

It does not contain lactose, yeast or gluten. It does not contain sugar, salt or soy.

Dodatkowe informacje

MST oil, cholecalciferol 2.5% (vegan).

Zastrzeżenie

Ta strona ma na celu zapewnienie przyjaznej i pomocnej porady i nie stanowi ostatecznego zestawienia praw ani wiążących przepisów prawnych, technologicznych lub dotyczących ochrony konsumentów w jakimkolwiek konkretnym kraju.

Zdjęcia, filmy i materiały tekstowe prezentowane na stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. NFO informuje, że informacje na stronie są udostępniane użytkownikowi wyłącznie w celach informacyjnych. NFO nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności jakichkolwiek informacji na stronie z innymi informacjami posiadanymi przez użytkownika, otrzymanymi z jakichkolwiek innych źródeł, w tym próbek produktów zakupionych w jakikolwiek legalny sposób.

NFO nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z umowy, czynu niedozwolonego lub w inny sposób z korzystania lub niemożności korzystania z tej witryny lub jakichkolwiek zawartych na niej materiałów, ani z jakichkolwiek działań lub decyzji podjętych w wyniku korzystania z witryny.

Materiały na tej stronie zawierają poglądy Komisarza ds. Informacji; nie stanowią porad prawnych ani innych porad zawodowych. Należy skonsultować się z profesjonalnym doradcą w celu uzyskania porady prawnej lub innej.

Ta witryna zawiera łącza do innych witryn, umożliwiając w ten sposób opuszczenie tej witryny i przejście bezpośrednio do witryny, do której prowadzą łącza. Komisarz ds. Informacji nie ponosi odpowiedzialności za treść jakiejkolwiek witryny, do której prowadzi łącze, ani żadnego łącza w witrynie, do której prowadzi łącze. NFO nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek transmisje otrzymane z dowolnej witryny, do której prowadzą łącza. Łącza mają na celu pomóc odwiedzającym witrynę Komisarza ds. Informacji, a umieszczenie łącza nie oznacza, że Komisarz ds. Informacji popiera lub zatwierdza witrynę, do której prowadzi łącze.

Dostępność usługi

Chociaż NFO dołoży wszelkich starań, aby ta witryna była dostępna przez cały czas, NFO nie będzie ponosić odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu witryna będzie niedostępna przez jakikolwiek okres czasu.

Dostęp do tej witryny może zostać zawieszony w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.