NFO B-COMPLEX ENERGY

The formula for the health of the nervous system. Bioactive complex of B vitamins
Dostępne w postaci

90 tablets

Sugerowany sposób użycia

For adults 1 tablet once a day.

Biologically active substances Content per daily dose (1 tablet)

Vitamin B3 32 mg

Vitamin B5

15 mg


B12

9 mcg

B6

4.2 mg

B1

2.4 mg

B2

2.8 mg

Folic acid

200 mcg

 

Dodatkowe informacje

NFO® B-Complex is the optimal combination of B vitamins in a convenient form that the body requires on a daily basis to activate metabolism, vigour, energy, high performance, and stress resistance.

B vitamins are the most abundant water-soluble vitamins and are essential for cellular metabolism. With the exception of B12, most do not accumulate in the body and must be taken on a daily basis.

Thiamine (vitamin B1) is required for fat conversion in the body, is involved in the transfer of genetic information to new cells, has a positive effect on the brain and central nervous system, and increases the body's resistance to infections and other adverse environmental factors.

Riboflavin (vitamin B2) is involved in many metabolic processes, including haemoglobin synthesis. It is especially important for the organs of vision, the epidermis, and the mucous membranes.

Niacin (vitamin B3 or PP) is required for energy conversion from food, protein and fat synthesis, and the production of sex hormones, insulin, and cortisol. It brings blood pressure and the nervous system back to normal.

Pantothenic acid (vitamin B5) is required for the production of antibodies, the repair of damaged tissues, and the healing of various wounds. Its absence makes the body more vulnerable to colds.

 

Pyridoxine (vitamin B6) is required for carbohydrate metabolism as well as the production of haemoglobin and polyunsaturated acids. It regulates nervous system activity, stimulates the immune system, and aids in antibody formation, and red blood cell regeneration.

Cyanocobalamin (vitamin B12) is required for the production of red blood cells, as well as for growth and proper nervous system function. It promotes blood clotting, lowers cholesterol, and boosts the immune system.

Folic acid (vitamin B9) is involved in many basic bodily processes, including the regulation of new cell development and the synthesis of nucleic acids such as DNA and RNA (is directly involved in the synthesis of purine, cytosine, uracil and thymine - "building blocks" of which, in different combinations, make up the entire DNA molecule). It is also required for the development of the circulatory and immune systems.

The complex should be taken on a daily basis to help normalize the nervous system, boost immunity, and provide a burst of strength, energy, vigour, and performance.

The complex is highly bioavailable.

Component properties:

• stimulates metabolism;

• normalizes the nervous and cardiovascular systems;

• supports emotional health;

• helps to cope with stress, depression, and increased emotional stress;

• affects energy metabolism, and muscle function;

• strengthens the immune system;

• improves bowel function, and skin condition.

 

Ingredients: Maltodextrin, E460i microcrystalline cellulose (carrier), inulin, nicotinamide, calcium pantothenate, cyanocobalamin, E551 silicon dioxide (anti-caking agent), E464 hydroxypropyl methylcellulose (thickener), pyridoxine hydrochloride, magnesium salts of fatty acids E470b (emulsifier), calcium phosphate E341 iii (anti-caking agent), thiamine hydrochloride, riboflavin, folic acid.

Zastrzeżenie

Ta strona ma na celu zapewnienie przyjaznej i pomocnej porady i nie stanowi ostatecznego zestawienia praw ani wiążących przepisów prawnych, technologicznych lub dotyczących ochrony konsumentów w jakimkolwiek konkretnym kraju.

Zdjęcia, filmy i materiały tekstowe prezentowane na stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. NFO informuje, że informacje na stronie są udostępniane użytkownikowi wyłącznie w celach informacyjnych. NFO nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności jakichkolwiek informacji na stronie z innymi informacjami posiadanymi przez użytkownika, otrzymanymi z jakichkolwiek innych źródeł, w tym próbek produktów zakupionych w jakikolwiek legalny sposób.

NFO nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z umowy, czynu niedozwolonego lub w inny sposób z korzystania lub niemożności korzystania z tej witryny lub jakichkolwiek zawartych na niej materiałów, ani z jakichkolwiek działań lub decyzji podjętych w wyniku korzystania z witryny.

Materiały na tej stronie zawierają poglądy Komisarza ds. Informacji; nie stanowią porad prawnych ani innych porad zawodowych. Należy skonsultować się z profesjonalnym doradcą w celu uzyskania porady prawnej lub innej.

Ta witryna zawiera łącza do innych witryn, umożliwiając w ten sposób opuszczenie tej witryny i przejście bezpośrednio do witryny, do której prowadzą łącza. Komisarz ds. Informacji nie ponosi odpowiedzialności za treść jakiejkolwiek witryny, do której prowadzi łącze, ani żadnego łącza w witrynie, do której prowadzi łącze. NFO nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek transmisje otrzymane z dowolnej witryny, do której prowadzą łącza. Łącza mają na celu pomóc odwiedzającym witrynę Komisarza ds. Informacji, a umieszczenie łącza nie oznacza, że Komisarz ds. Informacji popiera lub zatwierdza witrynę, do której prowadzi łącze.

Dostępność usługi

Chociaż NFO dołoży wszelkich starań, aby ta witryna była dostępna przez cały czas, NFO nie będzie ponosić odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu witryna będzie niedostępna przez jakikolwiek okres czasu.

Dostęp do tej witryny może zostać zawieszony w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.